[giaban]220,000đ[/giaban] [giacu]400,000đ[/giacu] 


 [link]https://shorten.asia/46TpzYwf[/link] 
 [tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

 


 [tomtat]
Màu Sắc: 
Đỏ cam + Dưỡng
Đỏ lạnh + Dưỡng
Hồng cam + Dưỡng
Cam cháy + Dưỡng
Cherry + Dưỡng
Cam hồng đất + Dưỡng
Đỏ gạch + Dưỡng
Hồng đào + Dưỡng
Đỏ đất + Dưỡng
Đỏ nhung + Dưỡng
Đỏ nâu + Dưỡng
 [/tomtat] 

 [chitiet]

 [/chitiet]